برش لیزر 6متر در 2متر

برش لیزر 6 متر در 2 متر

برش لیزر تا ابعاد 6 متر در 2 متر با بهترین کیفیت در کارگاه فراتک انجام می شود .

حداکثر ضخامت برش لیزر چقدر است ؟

حداکثر ضخامت برش لیزر در کارگاه فراتک برای برش لیزر آهن تا 25 میلیمتر  و برای برش لیزر استیل تا 20 میلیمتر و برای برش لیزر آلومینیوم تا 15 میلیمتر می باشد 

 و همچنین ابعاد 6000 در 2000 میلیمتر برش لیزر قابل انجام می باشد در کارگاه فراتک