خدمات ما

برش لیزر آهن

برش لیزر آهن

برش لیزر آهن از 0.5 تا 25 میلیمتر در کارگاه برش لیزر فراتک انجام می شود 

برش لیزر استیل فراتک

برش لیزر استیل

برش لیزر استیل از 0.2 تا 20 میلیمتر در کارگاه برش لیزر فراتک انجام می شود 

برش لیزر آلومینیوم فراتک

برش لیزر آلومینیوم

برش لیزر آلومینیوم در کارگاه برش لیزر فراتک از ضخامت 0.5 تا 15 میلیمتر انجام می شود 

برش لیزر برنج فراتک

برش لیزر برنج

برش لیزر برنج در کارگاه فراتک از ضخامت 0.2 تا 8 میلیمتر انجام می شود 

جوشکاری co2 , آرگن

جوشکاری co2 و آرگن

جوشکاری co 2 و ارگن در کارگاه فراتک انجام می شود 

 

خمکاری cnc

خم کاری CNC

خم کاری معمولی و خم کاری CNC در کارگاه فراتک انجام میشود 

برش لیزر 6 متر در 2 متر

برش لیزر 6متر در 2متر

tube laser cutting

برش لیزر لوله و پروفیل

مجموعه سازی