مقالات

فرآیند برش لیزری چگونه عمل می کند ؟

فرآیند برش لیزری چگونه عمل می کند ؟ فرآیند برش لیزری از یک پرتو لیزر متمرکز شده و به کمک گاز برای برش لیزری ورق فلزی با دقت بالا و قابل اطمینان استفاده میکند . پرتو لیزر توسط یک رزوناتور یا سورس لیزر نور را از طریق آینه یا از طریق فیبر منتقل می کند […]

بهترین روش برای برش ورق آهن چیست ؟

بهترین روش برای برش ورق آهن چیست ؟   برش لیزری CNC  (LASER CUTTING)   فرآیند برش لیزری برای برش ورق آهن از ضخامت 0.2 میلیمتر تا حدود 25 میلیمتر مناسب است . برای برش لیزری آهن 25 میلیمتری تمام پارامتر های دستگاه از جمله جنس  ورق در جه یک مخصوص برش لیزر بودن و بدون […]